En god start på livet

Alle børn fortjener en god start på livet. Det kræver trygge rammer, gode og fleksible dagtilbud, samt en folkeskole med fokus på faglighed og trivsel, så vores børn kan udnytte deres potentiale til fulde. Jeg vil sikre mere tid til familien i hverdagen, pasningstilbud af høj kvalitet, foreningslivet i fokus og en folkeskole, der åbner muligheder. Jeg vil arbejde for det gode børneliv og har som ambition, at vores børn kan blive de bedste til det, de drømmer om.